Документи з охорони праці

Нормативні документи, які регламентують питання охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та цивільного захисту в навчальних закладах:

Охорона праці

1.     Закон України «Про охорону праці» 

drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGQmdRam0xMmVmTnM/view

2.     Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу  в установах і навчальних закладах

drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGNDJUei1BMFdtWk0/view

3.     Про затвердження Типового положення про службу охорони праці

drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGcmc4QUt5dUxoR00/view

4.     Положення про службу безпеки життєдіяльності навчального закладу

drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGbWM0LVQtR25VajA/view

5.     Про Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGd21hYzBSQ3ZibFU/view

6.     Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттямта іншими засобами індивідуального захисту drive.google.com/open

7.     Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці

drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGb25URXBVZWxsR1U/view

8.     Про затвердження Типового положення про порядок  проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою drive.google.com/file/d/0B6XB6SBL6kKKUklfQWw0WGE5MG8/view

9.     Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGUXZmckhFNmpUbG8/view

10.           Підготовка загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. Інструктивно-методичні матеріали drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGeHJzRGJhUkhyUFU/view

11.           Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGbVNwR0Q4OEFrLWs/view

12.          Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGOXNQTFdpdnBUdGs/view

13. Про Порядок проведення атестації  робочих місць за умовами праці drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGdkdpWDZvemxnQUE/view

14.  Орієнтовна циклограма наказів у загальноосвітній школі з питань цивільного захисту та охорони праці у поточному році drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGOFZhbWFoazBnQ0E/view

Нещасні випадки та їх розслідування

15.            Порядок проведення розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGTi0yRkpyTnVZa3c/view

16. Положення (зі змінами)про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGMmNRdjJqbFY1U0k/view

17. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGMjNSR1Z6T09sNnc/view 

Охорона праці кабінети

18. Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGTUxCendlcjhYY1k/view

19.           Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGTXh4bW53bkRoSkE/view

20. Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напрямку drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGR1d2dDNWM0JsVDA/view

21.Правила безпеки у навчально-виробничих майстернях drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGLXJFT0ZxUEl4N0U/view

22.           Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGMElaUVIzb1VzVU0/view

23.           Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGZU9yX0xfWkVXUDQ/view

24.           Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGcms0ZDRVTFp4OWs/view

25.           Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах. drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGa3ZQNkJ3Z29VWUk/view

26.           Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів 

27.           Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчання з біології  в загальноосвітніх навчальних закладах drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGR0pEc2Y4TGowUkU/view

 

Будівлі

28.           Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGVzZWUktaUnh3LVk/view

29.           Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGZTAyam9DbzRCSU0/view

Котельні

30.            Про затвердження правил безпеки систем газопостачання України drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGOVNib0M1UzRZX28/view

31.           Про затвердження "Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском  не  більше  0,07  МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних  котлів  та  водопідігрівачів  з температурою води не вище 115 град.С. drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGWlNJc1ZQbVhabm8/view

32.           Про затвердження змін до Правил технічної експлуатації теплових установок і мережdrive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGTk1vVkdkS2Z1S2M/view

33.           Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періодуdrive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGUl9ENGdWVVFKWW8/view

Електрогосподарство

34. Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGQnNtWlhrZG41dXc/view

35. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGcE02WEFFd052QzQ/view

36.           Методичні рекомендації щодо організації електрогосподарства в школах drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGSk5RWnA2QTVSUEE/view

Медичні огляди

37.           Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких  пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGdVIwS1NhTTBOMWc/view

Санітарні норми

38.Державні санітарні правила і норми drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGbm1HS0wwNGlTLU0/view

 

Цивільний захист

39.      Кодекс Цивільного захисту drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGWUs4YzFLa0lBTTg/view

40.    Табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGamhGOWVIWDNOSDQ/view

 

Пожежна безпека

41.    Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGdGVmd3g4MTM2cE0/view

42.     Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGTmRLYkdnQnRZMDQ/view

 

ДНЗ

43.           Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах drive.google.com/file/d/0B_a6a0W4QQiGMFBmSnFqcG5pdjQ/view

 

44. Положення про  розробку інструкцій 2017 drive.google.com/file/d/0B6XB6SBL6kKKMnFQdUc2X2JPUVk/view