Для дітей з обмеженими фізичними властивостями

Закони України:

 1. "Про освіту"
 2. "Про загальну середню освіту"
 3. "Про реабілітацію інвалідів в Україні"
 4. "Конвенція про права інвалідів"
 5. "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Акти Кабінету Міністрів України Накази Міністерств:

 1. "від 16 червня 1995 р. N 433" Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків"
 2. "від 20 липня 1996 р. N 767" Про реалізацію Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Національної програми "Діти України" та підготовку щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні "
 3. "від 17 жовтня 2007 р. N 1242 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування "
 4. "від 3 грудня 2009 р. N 1482-р "Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року "
 5. " від 5 квітня 1994 р. N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування"
 6. "від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"
 7. "від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
 8. "від 27 серпня 2010 р. N 780 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 585"
 9. "від 29 липня 2009 р. N 784 "Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар'єрна Україна"
 10. "від 25 серпня 2004 р. N 619-р " Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю"
 11. "від 15 серпня 2011 р. N 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах "
 12. "від 13 жовтня 1993 р. N 859 "Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації "
 13. "від 5 липня 2004 р. N 848 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку "
 14. "від 16 червня 1998 р. N 909 "Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування "

Накази Міністерства:

 1. "від 23.06.2011 р. № 623/61 " Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації"
 2. "від 28.10.2010 р. № 1018 "Про затвердження Плану заходів щодо оптимізації мережі, фінансування загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації"
 3. "від 15.09.2008 р. № 852"Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"
 4. "від 25.08.1994 р. № 256"Про затвердження Положення про дисциплінарну кімнату спеціальної загальноосвітньої школи та спеціального професійного училища для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання"
 5. "від 01.06.2005 р. № 242/329"Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"
 6. "від 21.12.2009 р. № 1153"Про заходи МОН на виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1482-р “Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року"
 7. "від 05.05.1997 р. № 137/131"Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання"
 8. "від 11.09.2009 р. № 855"Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009- 2012 роки"
 9. "від 21.12.2009 р. № 1152"Про проведення дослідно-експериментальної роботи "Соціалізація особистості дитини в умовах реформованої спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату"
 10. "від 05.12.2008 р. № 1105"Про затвердження типових штатів та штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"
 11. "від 27.06.2008 р. № 587"Про проведення експерименту щодо організації інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах ПІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування"
 12. "від 21.09.2004 р. № 747/460"Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування"
 13. "від 27.12.1994 р. № 362"Про затвердження Інструкції про порядок оформлення особових справ неповнолітніх, які направляються до спеціальних загальноосвітніх шкіл та спеціальних професійних училищ для дітей і підлітків,які потребують особливих умов виховання"
 14. "від 10.06.2011 р. № 568"Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями"
 15. "від 07.08.2008 р. № 738"Про поширення бази науково-дослідницького експерименту за темою: «Система психологічної, медичної, педагогічної і соціальної реабілітації дітей і підлітків з девіантною та деліквентною поведінкою» на Єнакіївську (Донецька область), Свердловську (Луганська область), Харківську (Харківська область) та Городоцьку (Львівська область) загальноосвітні школи соціальної реабілітації"
 16. "від 08.07.2011 р. № 765"Про затвердження заходів щодо удосконалення діяльності інтернатних закладів на період до 2012 року"
 17. "від 11.09.2009 р. № 852"Про введення навчального предмету „Українська жестова мова” та внесення змін до Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"
 18. "від 05.10.2009 р. № 915"Про затвердження заходів на виконання II етапу Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"
 19. "від 04.12.2008 р. № 1099/81"Про запровадження наступного етапу науково-педагогічного експерименту „Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх в умовах загальноосвітньої школи соціальної реабілітації"
 20. "від 09.12.2010 р. № 1224"Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах"

Листи Міністерства:

 1. "від 07.10.2010 р. № 1/9-888"Про запобігання ГРВІ у інтернатних закладах"
 2. "від 16.07.2009 р. № 1/9-482"Про недопущення безпідставного скорочення мережі логопедичних пунктів"
 3. "від 15.09.2010 р. № 1/9-628"Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України"
 4. "від 11.01.2011 р. № 1/9-11"Про перелік навчально-наочних посібників, електронних засобів навчального і загального призначення та ін., рекомендованих для використання у 2010/2011 навчальному році"
 5. "від 15.04.2011 р. № 1/9-284"Про створення, реорганізацію та ліквідацію загальноосвітніх навчальних закладів"
 6. "від 23.06.2010 р. № 1/9-449"Про підготовку фахівців з ортопедагогіки"